Đèn nhôm pha từ tính CXFG20/600 ( Dòng chiếu sáng góc rộng )

480.000