Đèn nhôm pha từ tính CXFG20/1200 ( Dòng chiếu sáng góc rộng )

810.000