Đèn nhôm pha từ tính CXFG20/300 ( Dòng chiếu sáng góc rộng )

270.000