Đèn nhôm pha từ tính R20-A 1m( Rãnh khoét 34 mm )

270.000