Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của Đèn Trang Trí Phương Nguyên

ĐÈN TRANG TRÍ PHƯƠNG NGUYÊN cám kết giữ thông tin của khách hàng và sử dụng đúng mục đích.

Về thông tin thu thập từ khách hàng gồm:

  • Họ tên
  • Số điện thoại di động
  • Email (nếu có)
  • Địa chỉ giao hàng

 

Tất cả thông tin trên được sử dụng cho mục đích giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

ĐÈN TRANG TRÍ PHƯƠNG NGUYÊN cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho đơn vị thứ 3 – Ngoại trừ đơn vị thứ 3 có liên quan trực tiếp trong việc giao nhận hàng hóa