Đèn rọi ray nhôm từ tính CXTJ20/08 ( Đèn rọi ray điều chỉnh góc chiếu )

528.000