Đèn rọi ray nhôm từ tính CXGDD20/15 ( Đèn rọi ray góc chiếu cố định )

468.000