Đèn chiếu sáng góc hẹp cho thanh nhôm từ tính CXJG20/12 ( Dạng lưới cố định )

348.000