Đèn chiếu sáng góc hẹp cho thanh nhôm từ tính CXJG20/18 ( Dạng lưới cố định )

432.000