Đèn nhôm pha từ tính CXZD20/6 ( Dạng lưới chỉnh góc )

300.000