Đèn nhôm pha từ tính CXZD20/12 ( Dạng lưới chỉnh góc )

396.000