Đèn rọi ray cho thanh nhôm từ tính CXTJ20/15 (Đèn rọi ray điều chỉnh góc chiếu)

630.000