Đèn rọi ray nhôm từ tính CXGDD20/10 ( Đèn rọi ray góc chiếu cố định )

384.000