Đèn Thanh Profile 3249 40W/80W(Vỏ Bạc/Đen) Roboled